• S'occuper de; veiller sur; vaquer à
  chăm lo công việc
  s' occuper de son travail
  Chăm lo con cái
  veiller sur ses enfants
  Chăm lo công việc
  vaquer à ses affaires

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X