• Pacager; faire pâturer (des troupeaux)
  bãi chăn thả
  pacage; pâture; pâturage
  sự chăn thả
  pacage ; pâturage

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X