• (từ cũ, nghĩa cũ) phraséologie
    Những nhà nho trọng chương
    des lettrés qui s'attachaient à la phraséologie

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X