• Choquer les verres; entrechoquer les verres; trinquer
    Chạm cốc chúc nhau
    trinquer les verres en signe de souhait

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X