• S'incliner; se pencher; se courber (vers le bas)
  Bông lúa chúc xuống
  épis de riz qui se courbent ; épis de riz qui s'incline
  Ngọn tre chúc xuống
  les sommets des bambous se penchent vers le sol
  Souhaiter; former des voeux
  Chúc sức khoẻ
  souhaiter la santé ; former des voeux pour la santé
  lời chúc
  souhait ; voeu
  Lời chúc năm mới
  ��voeux de Nouvel An
  bắn chúc xuống
  tir plongeant

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X