• Avec une variante de prononciation
  Đọc chạnh "hồng" thành "hường"
  "hồng" , lu avec une variante de prononciation , est devenu "hường"
  Affecter; toucher; émouvoir
  Évoquer; rappeler
  Chạnh niềm nhớ cảnh gia hương
  ses sentiments évoquèrent en lui le souvenir de son village natal

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X