• Retenir
  Học bài nhớ bài
  apprendre et retenir sa le�on
  Hãy nhớ kỹ những điều tôi sắp nói với anh
  retenez bien ce que je vais vous dire
  Tôi viết bốn tôi nhớ ba toán học
  j'écris quatre et je retiens trois
  Garder la mémoire de; se souvenir de; se rappeler; penser à
  Nhớ bạn
  se souvenir de son ami; penser à son ami
  Nhớ những ngày đã qua
  se souvenir des jours passés
  Nhớ vợ nhớ con
  penser à sa femme et à ses enfants
  Ne pas oublier
  Nhớ tới thăm tôi nhé
  n'oubliez pas de venir me voir
  lòng nhớ quê hương
  mal du pays
  nhơ nhớ
  (redoublement; sens atténué) se rappeler vaguement
  Nhơ nhớ nét mặt một người đã gặp
  ��se rappeler vaguement les traits d'une personne qu'on a rencontrée
  thuật nhớ nhé
  nhé

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X