• Poux ; vermine
  bệnh chấy rận
  (y học) pédiculose; phtiriase
  họ chấy rận
  pédiculidés
  lắm chấy rận
  poulleux

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X