• (từ cũ, nghĩa cũ) tardif; avancé
  Canh chầy
  heure tardive de la nuit
  Tard; tardivement; longtemps
  Chẳng chóng thì chầy
  tôt ou tard

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X