• Rapidement ; vite
  ăn chóng
  finir rapidement son repas
  Làm chóng một việc
  faire vite un travail
  chẳng chóng thì chầy
  tôt ou tard
  chong chóng
  (redoublement) plus vite ; au plus vite
  Liệu đi chong chóng về
  ��revenez au plus vite

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X