• Avoir l'illusion que
    chắc mỏm sẽ đỗ
    il a l' illusion qu' il réussira

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X