• (ít dùng) ramasser; recueillir
    Lời quê chắp nhặt dông dài
    ces propos vulgaires , je les ai recueillis au hasard

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X