• Ramasser
  Nhặt quả rụng
  ramasser les fruits tombés
  Vào rừng nhặt củi khô
  entrer dans la forêt pour ramasser du bois mort
  Nhặt chiếc khăn tay rơi xuống đất
  ramasser un mouchoir tombé à terre
  Nhặt bóng
  ramasser les balles (au tennis)
  Nhặt khoai bỏ vào thúng
  ramasser les patates et les mettre dans un panier
  Trier
  Nhặt cau
  trier les noix darec
  Éplucher
  năng nhặt chặt bị
  petit à petit loiseau fait son nid
  nhặt được
  serré
  Phên đan nhặt
  accéléré; précipité
  Tiếng đàn lúc nhặt lúc khoan
  (âm nhạc) allegro

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X