• Terre natale; village natal; lieu d'origine
  Quê tôi Nam
  ma terre natale est Namha; je suis orginaire de Namha
  Campagne
  Về quê nghỉ
  aller se reposer à la campagne
  quê cha đất tổ
  (từ cũ, nghĩa cũ) rustaud
  Dáng điệu trông quê lắm
  ��un air bien rustaud

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X