• Faire de petites économies; se serrer la ceinture
    Chắt bóp để nuôi nấng con cái
    faire de petites économies pour avoir de quoi élever ses enfants

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X