• Qui ne paye pas ses dettes
    Không tin con người chằng chớ
    ne pas croire en l'homme qui ne paye pas ses dettes

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X