• Ne... pas; ne
  Chớ ăn quả ấy
  ne magez pas ce fruit
  Chớ sợ
  ne craignez pas
  Chớ thấy bao giờ
  on ne l'a jamais vu
  Xem thì chớ
  (tiếng địa phương) như chứ
  Nói đi chớ
  parle donc
  Trắng chớ không đen
  blanc mais non noir ; plutôt blanc que noir

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X