• Mieux vaut
    Đi lang thang ngoài phố chẳng bằng đi nằm
    mieux vaut aller se coucher que d' errer dans la rue

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X