• Ne pas s'attendre à
    Chẳng trời mưa to
    on ne s'attendait pas à la forte pluie

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X