• Grand ; gros.
  Cây to
  un grand arbre ;
  Nắng to
  il fait grand soleil ;
  Số tiền to
  une grosse somme ;
  Đánh bạc to
  jouer gros jeu ;
  Quan to
  un grand personnage ; un gros bonnet.
  Grossier.
  Vải to
  toile grossière ;
  Sai lầm to
  erreur grossière.
  Fort ; haut.
  Kêu to
  crier fort ;
  Nói to hơn
  parler plus haut.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X