• N'avoir pas d'importance; n'avoir aucun mal
  Điều đó chẳng hề
  �a n'a pas d'importance
  ngã nhưng chẳng hề
  il est tombé , mais il n'a aucun mal
  chẳng hề hấn
  (sens plus fort)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X