• Malheureusement ; par malheur
  Chẳng may bố mất
  malheureusement son père est mort
  Par malchance
  Tôi đến thăm anh chẳng may anh đi vắng
  je suis venu vous voir , mais par malchance vous étiez absent

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X