• Pas moins terrible; pas moins important
  chẳng vừa đâu
  il n' est pas moins terrible
  Việc ấy chẳng vừa
  c' est une affaire pas moins importante

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X