• Empêcher d'avancer; entraver l'avance
    Chặn đầu đối thủ
    empêcher l' adversaire d'avancer

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X