• Décapiter ; écimer ; étêter
    Chặt ngọn một cây
    décapiter un arbre ; étêter un arbre

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X