• Statuer; codifier
  Chế định quy chế công an
  statuer les règlements de police
  Chế định pháp chế lao động
  codifier la législation du travail
  (luật học ; pháp lý) institution ; statut

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X