• Être noyé; se noyer
  chết đuối đọi đèn
  se noyer dans un verre d'eau
  chết đuối trên cạn
  se noyer sur le plancher des vaches
  chết đuối vớ phải bọt
  avoir comme planche de salut des écumes

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X