• À sec; asséché; desséché
  Giếng cạn
  puits à sec
  Đầm cạn
  marais asséché
  Épuisé; à court
  Lương ăn đã cạn
  les vivres sont épuisés
  Cạn tiền
  à court dargent
  Terrestre
  Rau muống cạn
  liseron deau terrestre
  Terre (par opposition à leau)
  Lên cạn
  prendre terre
  Trên cạn chết
  sur terre, le poisson meurt
  Tarir; vider
  Cạn chén
  vider son verre dalcool
  cạn tàu ráo máng
  (tục ngữ) en tranchant toutes les attaches sentimentales

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X