• (từ cũ, nghĩa cũ) seulement; néanmoins
    Chỉn e quê khách một mình
    seulement je crains dêtre toute seule en pays étranger

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X