• (thông tục) harassé; épuisé de fatigue; à bout de force
    Làm việc đến chối xác
    travailler jusqu'à être épuisé de fatigue

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X