• Nier; renier; dénier; rétracter; désavouer
  Kẻ bị cáo khăng khăng chối
  l'accusé persiste à nier
  Chối không nhận chữ của mình
  renier sa signature ; désavouer sa signature
  Chối lỗi
  dénier sa faute
  chối điều đã nói
  il rétracte ce qu'il a dit
  Être excédé; en avoir assez; en avoir marre
  ăn một đĩa xôi chối rồi
  il en a assez d'avoir mangé une assiette de riz gluant
  Rebrousser
  Gỗ cứng làm chối rìu
  bois dur qui fait rebrousser la hache
  không chối được
  indéniable ; incontestable
  không thể chối cãi
  sans conteste

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X