• Point vulnérable
    Đánh vào chỗ phạm
    attaquer au point vulnérable

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X