• S'inquiéter d'être pris en faute; sentir qu'on a découvert son secret
    Nhìn vẻ mặt của cha đã chột dạ
    à voir la mine de son père , il a senti qu'on avait découvert son secret

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X