• Se débattre; s'agiter (dans l'eau)
    Đứa chới với mặt nước sắp chết đuối
    l'enfant se débattait à la surface de l'eau et allait se noyer

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X