• Commencer à ; être près de
  Hoa chớm nở
  fleur qui commence à s'épanouir
  Tài năng chớm nở
  talent qui est près d'éclore ; talent qui s' annonce

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X