• Fréquement; souvent
  Năng đến thăm bạn
  aller voir fréquemment son ami
  năng nhặt chặt bị
  petit à petit, l'oiseau fait son nid
  năng tắm năng mát
  à chemin battu, il ne croit point d'herbe

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X