• Être le promoteur; être le principal instigateur
  Principal instigateur
  Chủ mưu đã bị bắt
  instigateur principal a été arrêté
  Préméditation
  phá hoại chủ mưu
  sabotage avec préméditation

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X