• Lagune
  Phá
  langune de Tamgiang
  Anéantir, détruire, démolir, dévaster, rompre.
  Phá đồn địch
  anéantir un poste ennemi
  Phá ngôi nhà để xây lại
  démolir une maison pour la reconstruire
  Phá thế thăng bằng
  rompre l'équilibre
  Phá sự im lặng
  rompre le silence
  Phá xiềng xích
  rompre ses cha†nes (ses fers)
  Phá rừng
  dévaster une forêt
  Forcer
  Phá cửa vào
  forcer la porte pour entrer
  Phá trùng vây
  forcer le siège
  Battre
  Phá một kỉ lục
  battre un record
  Ébaucher, fa�onner une ébauche
  Tiện phá một bộ phận máy
  fa�onner au tour l'ébauche d'une pièce de machine
  Pouffer
  Phá lên cười
  pouffer de rire

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X