• Contenir
  Bình chứa rượu
  vase qui contient de l'alcool
  Receler
  Chứa đồ ăn cắp
  receler des objets volés ; détenir des objets volés
  chứa thổ đổ hồ
  tenir un bordel ou un tripot ; exercer un métier honteux

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X