• (un certain) temps
  Không biết chừng đỗi nào mới về
  on ne sait à quel temps il sera de retour
  chừng đỗi
  pendant un temps déterminé
  Làm việc chừng đỗi
  ��travailler pendant un temps déterminé

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X