• Attaquer quelqu'un à mots couverts
    Anh định chửi chữ tôi đấy phải không ?
    vous voulez m'attaquer à mots couverts

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X