• Xem chát
  Dur
  Mắng chan chát
  gueuler dur
  Rigoureusement
  Hai câu đối nhau chan chát
  deux phrases rigoureusement parallèles

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X