• (vật lý học) graduer
    Chia độ ống nghiệm
    graduer une éprouvette

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X