• (y học) ordonner; donner une ordonnance
    Thầy thuốc cho đơn uống kháng sinh
    le médecin ordonne les antibiotiques

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X