• (nói tắt của chuồn chuồn) libellule; demoiselle
  (đánh bài, đánh cờ) trèfle
  (thông tục) filer à l'anglaise; enfiler la porte; tirer ses guêtres; déguerpir; décamper
  Emporter en cachette
  Bọn buôn lậu đã chuồn kiện hàng đó đi
  les contrebandiers ont emporté cette malle de marchandise en cachette
  phận mỏng cánh chuồn
  sort fragile; sort précaire

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X