• S'appliquer; apporter une attention soutenue à
  Chuyên chú nghiên cứu
  s'appliquer à faire des recherches
  Chuyên chú đọc sách
  apporter une attention soutenue à la lecture

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X