• Livre; manuel.
  In một cuốn sách
  imprimer un livre;
  Sách hiếm
  livres rares;
  sách giáo khoa
  manuels scolaires.
  Traité.
  Sách đại số
  traité d'algèbre
  thuật sách
  bibliotechnie;
  Người bán sách
  libraire;
  Người bán sách
  bouquiniste;
  Người ham đọc sách
  bouquineur;
  Người ham sách
  bibliophile;
  Người sách
  bibliomane;
  Người sùng sách
  bibliolâtre;
  Nói như sách
  parler comme un livre;
  Thuật bói sách
  bibliomancie.
  (từ cũ, nghĩa cũ) tactique.
  Nguyễn Trãi dâng sách Bình Ngô
  Nguyên Trai présenta au roi sa tactique visant à chasser les envahisseurs chinois.
  (khẩu ngữ) expédient; moyen.
  Giở đủ sách
  mettre en oeuvre tous les moyens.
  (cũng như lá sách) feuillet (de ruminant).

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X