• Passer de main en main; transmettre; passer
  Chuyền gạch
  passer les briques de main en main
  Sautiller (d'un lieu à un autre)
  Con chim chuyền từ cành này sang cành khác
  oiseau qui sautille de brache en branche

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X