• Se mouvoir; se mettre en mouvement
  Cỗ máy chuyển động
  la machine se met en mouvement
  Mouvement
  Chuyển động đều
  mouvement uniforme
  chuyển động ngược
  mouvement rétrograde

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X