• Remonter
  Ngược theo dòng thời sông
  remonter le long d'un fleuve
  Ngược dòng thời gian
  remonter le cours des ans
  Inverse
  ảnh ngược
  (vật lý học) image inverse
  Chiều ngược
  sens inverse
  Contraire
  Gió ngược
  vent contraire
  (thiên văn học) rétrograde
  Chuyển động ngược
  mouvement rétrograde
  À l' envers
  Bức tranh treo ngược
  ��un tableau suspendu à l'envers
  Contre
  Bơi ngược dòng
  ��nager contre le courant
  Đi ngược gió
  ��aller contre le vent
  mạn ngược
  haute région

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X